Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Besök på Kulla av klass 3 från Upphärads skola
Måndagen den 2 maj 2011Måndagen den 2 maj fick Kulla besök av klass 3 från Upphärads skola med sin lärare Yvonne Svensson. Barnen fick först göra en rundvandring för att titta på de ställen där husen kring slingan funnits. Vi började utanför slingan, där gården Kortestommen tidigare legat och där båtsmanstorpet en gång funnits. Därifrån gick vi till Rose-Wilhelms stuga eller Svedjan nr 2, vidare till Vadet, som sedermera blev scoutstugan i Upphärad, där bland annat Oskar Martinsson bodde med sin familj och slutligen till Svedjan 1 där Albin Larsson bodde fram till 1970, hans hustru Hanna dog betydligt tidigare. Även Albins mamma Johanna bodde där en tid. Därefter sprang en glad skara barn vidare upp till Kulla där visningen fortsatte och där barnen fick se när Ingemar och Matts satte in den nya spisen Husqvarna 628. Backstugans Vänner ser med glädje fram emot att fler skolklasser besöker Kulla. Vill du som barn och ungdom bli medlem. Under 18 år går du in som gratismedlem.

Varmt Välkomna!


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby