Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019Backstugans Vänners styrelse 2024

Ordförande: Lena Calmestrand, backstugankulla@gmail.com
vice ordförande: Ida Rask, och sekreterare (omval 2 år)
Kassör och kontaktperson: Kaisa Vento, samt vid behov vik. sekreterare. kaisavento@live.se
Ledamöter:
Ulf Tibom, redaktör för Kullabladet ulf.tiborn@gmail.com
Siv Persson (omval 2 år)
Elia Calmestrand (nyval två år)
Per Hernmar, (nyval två år) perhernmar@hotmail.com
Revisorer:
Per-Ivar och Birgitta Persson
Valberedningen:
Per Hernmar, Sammankallande
Kenneth Persson
Arbetsgrupper i Backstugans Vänner:
Arbetslaget: Ulf Tiborn och Per Hernmar
Arkivmaterial och Kulla-bibliotek: Lena Calmestrand
Trädgård: Kaisa Vento och Lena Calmestrand
Höljebacka gamla kyrkplats: Lena Calmestrand
Visningar: Kaisa Vento
Hemsidan:
Lars Dahlberg
Medlemskap i föreningen
Medlemsavgiften för 2024 och 2025 är 100:-/år och innefattar Kullabladet (i april) och Kullabrevet (i december).

Bankgiro: 547-4671
Plusgiro: 715448-7

organisationsnummer: 802428 - 2280


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby