Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Bilder från utgrävningen på Upphärads gamla kyrkplats Höljebacka 1943Foto från Upphärads gamla kyrkplats vid Höljebacka före och efter utgrävningarna som startade 15 april 1943 och pågick under sommaren.


Foto från Upphärads gamla kyrkplats vid Höljebacka före och efter utgrävningarna som startade 15 april 1943 och pågick under sommaren.


1943 gjorde man en utgrävning av den medeltida kyrkogrunden. Detta skedde på initiativ av Flundre Fornminnesförening.


Märkliga utgrävningar, här flyttar man tydligen undan stenarna. Utgrävarna är utrustade med stora järnspett. I bakgrunden till höger ser vi Nyckleby Nedergård 2:2.


Här går tankarna långt bak i tiden. Till höger amanuensen Erik Lundberg som ledde utgrävningarna eller snarare friläggandet av grundmuren. Arbetet utfördes av ett 10-tal s.k. samvetesömma (värnpliktsvägrare).


Här verkar det som att man har fått fram en del av grundmuren. Man fann bland annat kranier vid den östra korväggen. Innanför ingången påträffades dörrnyckeln och i koret 7 mynt, 6 danska och 1 svenskt från Erik av Pommerns tid.


Utgrävningarna fortsätter.


En mulen sommardag 1944 har en större samling människor samlats på den gamla kyrkplatsen. Lägg märke till transformatorstationen till vänster i bilden. I bakgrunden Snartorp ”Gilleberget”.


Det är Flundre Fornminnesförenings dåvarande ordförande rektor Ernst Hollman som hälsar de församlade välkomna och redogör för vad utgrävningarna har givit för resultat. I förgrunden Karl Tengbom.


Biskop Block och rektor Hollman.


Biskop Block förrättar här den högtidliga invigningen av Höljebacka ödekyrkogård och kyrkoruiner.


Här är det psalmsång på gång, psalmböckerna är framtagna.


Här ser vi de framgrävda kyrkomurarna.


Fru Hollman, fru Block, fru Meuler och biskop Block framför prästgården i Upphärad.


Bilder och texter från Inge Ohlsons stora samling av gamla fotografier från Upphärad och trakten runt omkring.
Varje år kommer Inge till Kulla och visar sina bilder. Du som är intresserad är välkommen upp söndagen den 11 augusti. Vi startar kl. 13 med ett föredrag av Marie Dahlman som berättar om ”Drömmen om ett bageri” och försäljer vedugnsbakat bröd för alla smaker och sedan blir det fika med Maries bröd och fotografier i tusental.

Ett varmt tack till Jörgen Svensson som hjälpt till att lägga bilderna på en CD-skiva.

Du som kommer att följa med oss på vandringen till dagens Höljebacka onsdagen den 5 juni med samling kl. 13 vid Upphärads kyrka kommer tyvärr inte att få uppleva den här synen som bilderna ovan visar.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby