Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


15/5 Styrelsen 2013 samlad till arbetsdag och möte på Kulla


En ganska varm och lite blåsig dag på Kulla hade styrelsen samlats till arbetsdag och styrelsemöte. Fr. v. Erna, sekr. med ”Byggnadsvårdspriset 2012”, Lisbeth, ny ledamot, Kerstin, ledamot, Alfhild, v. ordf. och Anita, suppl. Lena, ordf. bakom kameran och Aina, kassör frånvarande.

Det går fort undan när man är fler som jobbar. Flaggstångslinan blev åtgärdad så nu kan vi hissa flaggan igen, landen blev rensade och löven krattade samt slyet (i alla fall en del) blev avtaget.

Vi eftersöker någon som är bra på att lägga upp en kompost, för det behöver vi flera på Kulla så att vi får bra jord till våra odlingar i framtiden. Hör av dig!

Nästa stora jobb: att lägga upp den lilla stenmuren vid den gamla terrassodlingen.

Du som medlem kan sitta med på våra möten, nästa gemensamma arbetsdag för styrelsen 12/6 kl. 13 och sen möte. Möt upp du också!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby