Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Röjning på Rosarnas grund, dag 2


Resandefolket kom till Upphärad redan 1855 och det var flera familjer som bodde här vid grillplatsen, både Ros Rosell och Ros Rodin. 1955 brändes huset ner av kommunen, man var rädd för att Wilhelm Ros Rosells pojkar från Göteborg skulle komma och bosätta sig när Wilhelm avlider i slutet av 1954. Pojkarna hade väl inte varit Guds bästa barn, fängelsekunder en del, men men... inte farliga vad jag kan förstå. Men Upphäradsborna var trötta på “tattarna” som man sa. Idag kallas de resandefolket och väl värda att minnas. Nästa år är det 60 år sedan huset brändes ner och 160 år sedan de för första gången kom till Upphärad. Hoppas att grunderna är framtagna då!

Det börjar glesna lite vid grunden nu och man ser lättare att någon har bott här . Det går ganska fort att röja om man väl kommer igång. Det blev en timme igår och en och en halv timme idag och jag hann både slya och såga en hel del idag med. Hinner nog klart (sly och grenar) under mars månad innan arbetet på Höljebacka sätter igång. Avtorvning av grunder och stenhagar behövs det nog lite längre tid till, men kanske kommer det hjälp från något håll, vem vet!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby