Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Information om Höljebacka


Backstugans Vänner samarbetar med Rommele pastorat när det gäller att bevara Höljebacka, Upphärads gamla kyrkplats med anor från 1100-talet. Vi räfsar ihop det gräs som Sjuntorps Trädgårdsanläggningar röjer bort två gånger/år, sommar och höst. Men röjningen blir inte förrän senare i höst. Så vi återkommer med datum framöver för arbetsdagen. Vi ser gärna att fler hjälper till med räfsningen. Det är inget slitsamt jobb, du avsätter kanske 2 – 3 timmar, två gånger/år och hjälper på så sätt till att bevara ett värdefullt fornminne. Har du tid? Hör i så fall gärna av dig till Lena, lena.calmestrand@gmail.com

Vi har försökt engagera Flundre hembygdsförening i skötseln av Höljebacka men fått ett nekande svar och eftersom det inte finns en hembygdsförening i Upphärad att tillgå så får vi som tycker att det är viktigt att kyrkplatsen bevaras försöka hjälpas åt. Skolbarnen besöker Höljebacka i klass 3 eller 4. Har du barn i skolan? Hjälp oss att fortsätta visa platsen för både den yngre och den äldre generationen, gör en insats för Höljebacka. Vi väntar också på att pastoratet ska sätta upp ett nytt kors, det gamla fick sågas ner p.g.a. rasrisken!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby