Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Som medlem och Upphäradsbo eller blivande: Var med och bestäm 26/8 var framtida bostäder ska ligga i Upphärad, anmäl dig till lena.calmestrand@gmail.com, obs! vi kan bara skicka med tre, först till kvarn!


Hej!

Mitt namn är Sofia och jag är planarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen i Trollhättan. En del av er träffade säkert mig under mötet om Tågstopp i Upphärad den 21 april. Jag arbetar bland annat med att ta fram ett detaljplaneprogram för Upphärad, med det huvudsakliga syftet att utreda utvecklingsmöjligheter för Upphärads tätort.

Detaljplaneprogrammet ska föreslå fysiska åtgärder avseende bland annat bostäder, mötesplatser och verksamheter. Detaljplaneprogrammet kommer bli kommunens beslutsunderlag för utvecklingen av Upphärads tätort. Det är därför viktigt att vi får in era erfarenheter och synpunkter för att ge möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Detaljplaneprogrammet är också det kommunala beslutsunderlag som Västtrafik och Västra Götalandsregionen bland annat kommer kolla på när de ska undersöka om Upphärad kan få ett tågstopp. Att Upphäradsborna och föreningslivet står bakom ett sådant beslutsunderlag kommer väga tungt för dem.

Nu vill vi på Stadsbyggnadsförvaltningen bjuda in er som engagerade i Upphärads föreningsliv för att tillsammans ha ett dialogmöte om den fysiska utvecklingen i Upphärad!
När: Onsdagen den 26 augusti kl 18-20
Var: Lindåsgården, Upphärad


Dialogmötets fokus ligger på den fysiska utvecklingen, det vill säga var bebyggelse kan tänkas tillkomma, vad det är för typ av bebyggelse och i vilken ordning den kan tänkas ske. Vi på Stadsbyggnadsförvaltningen kommer ha med oss skisser på olika utbyggnadsalternativ, där samtalen kan utgå ifrån.

Svara på detta mail om er förening är intresserad. Varje förening kan representeras av max 3 personer. När det närmar sig kommer jag maila ut dagordning när det närmar sig, inklusive de frågeställningar vi kommer ta upp. Då kommer jag även be er att anmäla vilka medlemmar som ska närvara, för att kunna beställa fika till samtliga.

Jag har gått igenom föreningsregistret och även försökt få tag i andra nyckelpersoner inom Upphärads föreningsliv, men om ni saknar någon i sändlistan får ni gärna vidarebefordra detta mail (och även skicka en kopia till mig, så kommande mail når rätt personer).

Med vänlig hälsning

Sofia Hjort
Planarkitekt
0520-49 74 47
sofia.hjort@trollhattan.se
Trollhättans Stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
461 83 Trollhättan


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby