Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Röjning på Höljebacka 17/7


Sommarens röjning på Höljebacka gick av stapeln en blåsig men lagom varm dag. Ett par veckor efter att Rommele pastorat sett till att Sjuntorps Trädgårdsanläggningar kört med röjsåg var det dags att räfsa och putsa runt de vackra gamla kyrkstenarna.

Det avslagna gräset blev ihopräfsat, stenkyrkans grund är nu väl putsad med hjälp av grässax och gräsklippare, en fin gång har klippts nästan hela vägen ner till Höljebacka brandmuseum och flera av grundstenarna till den gamla 1500-talskyrkan, som legat bredvid stenkyrkan, har grävts fram. Vid nästa arbetsdag på Höljebacka fortsätter sökandet efter grundstenarna och förhoppningsvis kan vi få fram alla!

Vi var tre som förde den tunga men resultatgivande kampen mot gräset: Lena, Ulf och Ida. På ett par timmar lyckades vi se till att denna kulturhistoriskt intressanta och värdefulla plats kan bevaras ytterligare ett tag till eftervärlden!


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby