Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


TÅGSTOPP UPPHÄRAD, senaste nytt, december 2016
Västtrafik har inte framlagt någon siffra om kostnader för tågstopp. I deras kriterier talas om att det ska vara en nettointäkt, d v s intäkterna från fler resenärer p g a tågstoppet ska överstiga kostnaderna bl a i form av eventuella förlorade resenärer p g a tågstoppet.

Regionens/Västtrafiks utredning pågår. För Trollhättans del ingår förutom Upphärad även NÄL och Velanda i utredningen. Den 24 januari ska berörda kommuner i detta järnvägsstråk (Norge-Vänerbanan) träffa utredarna, förhoppningsvis har de mer att presentera kring kostnader och intäkter, och andra aspekter som spelar in. Jag och kolleger från andra berörda kommuner har till utredarna framfört vikten av att se potentialen i omlandet när man räknar framtida resenärer, i vårt fall framförallt Sjuntorp. Dessutom att utredarna har en framtidsinriktad syn på orterna, och inte bara ser på hur stora eller små de är idag. Alltså resonemanget om "hönan och ägget". Att Trollhättan som bäst planerar för att Upphärad på ett bra sätt ska kunna växa bör vara ett plus för oss. Kommunens engagemang är ju ett av kriterierna.

Under hösten har utredarna undersökt en annan viktig aspekt: möjligheten att skapa ett trafikeringssystem i flera delar, som kan tillgodose både dem som reser längre sträcka och därmed är tidsmässigt känsligare för fler tågstopp, och de orter som önskar öppna station. Tanken är att försöka uppnå minst 10 dubbelturer för varje ort. Resultatet av detta hoppas jag också få mer om den 24 jan.

Det som Trollhättans Stad hittills har sagt sig beredd att stå för, och som Paul sade vid mötet i april 2015, är halva investeringskostnaden för stationsanläggningen. Det skulle, utifrån utredningen som Tyréns gjorde 2011 plus och bedömning av kostnad för en gångbro, betyda hälften av ca 40 miljoner kr d v s ca 20 milj. När Regionens/Västtrafiks utredning är klar kommer överläggningar att föras med varje berörd kommun för att göra upp om ansvars- och kostnadsfördelning för att genomföra ett tågstopp.

Göran Carlsson, planeringssekreterare

Hållbart Samhälle, Trollhättans Stad


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby