Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Kära linvänner!
Detta år närmar sig sitt slut. Ett märkligt år och ett svårt år på många sätt.

Men små blå blommor och odlingsgemenskap har varit ett välbehövligt avbrott.

Vad roligt det har varit att få göra detta tillsammans, att följa linet från frö till fullvuxen planta. Eller som för vissa, från frö till färdig tråd.

Ett stort tack till alla som varit med och odlat, arrangerat Bråkkalas, skickat fina bilder och betraktelser, hjälpt varandra på facebook-sidan och på andra sätt.

Det känns snopet att sluta nu, det känns ju som att vi precis har börjat!
Vi vill odla mer, röta och rycka och ha fler Bråkkalas.
I år var Västra Götaland, Dalarna och Östergötland med i 1 kvm lin. 2021 kommer nästan hela Sverige att vara med. Vi kommer att arbeta tillsammans med Svenska hemslöjdsföreningars riksförbund (Hemslöjden) och många av landets textila hemslöjdskonsulenter. Vi hoppas att det blir fullt av blåblommande kvadratmetrar över hela landet.

På grund av GDPR så kan vi inte spara era kontaktuppgifter till nästa år. Nedan finns en länk till en utvärdering och möjlighet att anmäla dig till 1 kvm lin 2021.
Om du vill vara med så behandlar vi dina personuppgifter i enhet med GDPR och behåller dina uppgifter fram till årsskiftet 2021–2022. Jag hoppas att vi ses nästa år.

länk till en utvärdering

Länge leve linet!

Varma linhälsningar och en God Jul

De sju häradernas hemslöjdsförening, Föreningen Bohuslin, SV, Skövde vävstugas linsektion, och Hemslöjdskonsulenterna VGR (förvaltningen för kulturutveckling)Med vänlig hälsning
Hillevi Skoglund
Länshemslöjdskonsulent/Regional Handicraft Advisor

Förvaltningen för kulturutveckling

Adress: Parkgatan 29, 504 39 Borås
Telefon: 010 441 43 53 eller 0706 62 68 02

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby