Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Bilder från Höljebacka, den gamla kyrkplatsen i Upphärad.
Alla bilder tagna under 1940-talet.
Bilden tagen i kanten ner mot bäcken innan den dikades i slutet av 1950-talet.

Bilden tagen mot gårdarna Nyckleby och Höljebacka, nuvarande Höljebacka Brandstation, lägg märke till att inga granar finns som skymmer.

Bäcken, i bakgrunden Gilleberget.

Bilden tagen mot Gilleberget.

Vägen upp mot Höljebacka kyrkplats. Idag finns en tät skog på båda sidor om gångstigen.

Grundmuren kring den gamla stenkyrkan.

Bron över bäcken, i kanten skall ha funnits en gammal offerkälla, den anges vara igenvuxen omkring 1940. Film från 1936 finns på vår hemsida från bl.a. Höljebacka, Rommele kyrkogård, Upphärads kyrka mm.

Uppbyggnadsarbeten pågår på Höljebacka, lägg märke till elledningarna.

Rena slänter och en slingrande bäck innan dikningen.

Gilleberget i bakgrunden.

Mot Nyckleby och kyrkan.

Uppbyggnadsarbetet pågår.

Bilden tagen mot nordväst mot Artorp och Ödeby.

Bilderna hämtade från www.raa.se/kringla och sammanställda av Lena Calmestrand

En uppmaning till dig som vill hjälpa till att bevara Höljebacka kyrkplats!

Söndag 11 juli kl. 10-13 hjälps vi åt att räfsa vi ihop gräset som tidigare slagits.

Vi träffas vid Höljebacka Brandmuseum kl. 9.45 eller ses kl. 10 vid Höljebacka kyrkplats!

Medtag räfsa, handskar och fika!

För vidare info se vår hemsida eller mejla lena.calmestrand@gmail.com

Vid Höljebacka Brandmuseum finns skylt mot kyrkplatsen.
På kyrkplatsen finns också info, fasta bord och bänkar för fika!

Välkommen till en av Upphärads kulturupplevelser!Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby