Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Att sköta sitt hus, nyare som äldre, kan vara mycket viktigt och spara både miljö, tid
och inte minst pengar! Här kommer råd till dig som kan vara intresserad av att
upprätta en HUSPÄRM!

(Materialet är hämtat från Byggnadskultur 4.20, medlemstidning för Svenska byggnadsvårdsföreningen)

Det är lätt att glömma bort hur det var: Vilken kulör valde vi nu igen till fönstren? Och vad hette den där hantverkaren som hjälpte oss med taket? Det är ju också så att husen lever längre än vi själva, åtminstone längre än den tid vi själva bor där eller är med och vårdar dem. Både för vår egen del och för kommande förvaltare kan det var bra att samla allting om huset i en egen pärm.

1. Kontakter
* Visitkort och kontaktuppgifter till hantverkare, sotare, grannar, kommun, länsmuseum osv.

2. Kommun- och myndighetsinformation
* Miljö- och avfallsinformation, årligt taxeringsbesked med mera.

3. Fakta om huset
* Besiktningshandlingar, lagfart, arkivmaterial, fotografier, historiska uppgifter, tidigare ägare, gamla skador med mera.

*Fotografera hela huset, utvändigt och invändigt. Exteriören syns bäst när träden är avlövade. Detta material blir en skatt vid kommande renoveringar och för kommande ägare. Glöm inte att datera bilderna. Tänk på att bilderna ska kunna fungera även om 100 år – gör utskrifter på arkivpapper!

* Notera äldre grannars historier om huset och dess invånare. Ibland kan muntlig information vara det enda arkivmaterialet, t.ex. Hur trädgården användes, när verandans skärmtak satte upp eller färgsättningar och andra utföranden på byggnadsdelar som inte finns kvar.

* Spara kvitton på reparationer. De ger upplysningar om tidigare skador och problem.

* Spara och datera äldre materialprover, färgflagor, tapetlager.

4. Löpande underhåll
* Dokumentation med fotografier av skador, underhållsåtgärder, använda material, färgkoder, minnesanteckningar osv.

* Upprätta en checklista för regelbunden översyn och underhåll. Vanliga underhållspunkter är: Översyn av takbeläggning och plåtbeslag runt skorsten och takvinklar efter vintern, rensa hängrännor och tillhörande lövsilar höst och vår, kontrollera samtidigt att vatten från takfallen rinner bort från huset, inspektera fönster – regelbundet underhåll förhindrar större fönsterrenoveringar, klipp häckar och buskage som växer för nära inpå huset, lufta radiatorerna på hösten, inspektera sekundärutrymmen som vind och krypgrund vid olika årstider.

5. Pågående projekt
* Skisser, ritningar, kostnadsförslag, avtal med mera för pågående till- och ombyggnader. Glöm inte att fotografera under arbetes gång och när dolda konstruktioner är frilagda. Efter avslutat projekt sållas materialet och sortera under övriga flikar.

6. Tekniska installationer och manualer
* Garantier och manualer för värmepump, pelletsanläggning, värmeväxlare, solcellspaneler, avfuktare, vitvaror, larm och andra installationer som hör till huset.

7. Övriga byggnader på fastigheten
* Det är lätt att glömma bort uthus och andra byggnader på tomten. Här kan man samla all den informationen. Fotografera även dessa byggnader och spara under denna flik.

8. Mark och trädgården
* Gör en skiss över hela fastigheten och rita in hus, garage, anslutningar för el, vatten och avlopp, stenkistor, brunnar, träd växter, staket, gångvägar, markbeläggningar, grundar, uteplatser osv. En tomtritning kan var enkel men är väldigt information.

* Fotografera hela tomten från lika vinklar vid olika årstider. Om du har äldre fotografier som visar tomten kan de spara även dem här.

9. Ekonomi och försäkring
* Offerter, kvitton, fakturor och försäkringsbrev. Löpande huskostnader kan enkelt sammanställas i tabell för jämförelse årsvis. Fakturor kan vara bra att ha vid eventuella försäkringsärenden och när reavinstskatt ska räknas ut vid försäljning.

10. Ritningar
* Äldre ritningar, bygghandlingar och skisser.

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby