Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Preliminärt Program 2021
Söndag 2 maj kl. 10-13: Vårens arbetsdag på Kulla, medtag egen fika. Styrelsemöte kl. 13-14.
Du som bara är nyfiken på huset är välkommen upp för en rundvandring.

Söndag 16 maj kl. 11: Årsmöte på Kulla. Fika och lotteri kl. 11.30. program om Byggnadsvård kl. 12.00-13.00, därefter dragning av lotteriet.

Söndag 13 juni kl. 10-13: Arbetsdag ”Lär dig byta fönsterglas och kitta fönster”. Medtag egen fika. Styrelsemöte kl. 13-14.

Söndag 27 juni kl. 10-13: ”Öppet hus på Kulla” för Upphäradsbor och övriga intresserade. Vi bjuder på enkel fika.

Söndag 11 juli kl. 10-13: Räfsning på Höljebacka, den gamla kyrkplatsen. Vi träffas vid Höljebacka brandmuseum kl. 9.45, medtag räfsa och egen fika. Du som bara är nyfiken på platsen är under dagen välkommen dit på visning.

Söndag 22 augusti kl. 11: Program om biodling. Fika och lotteri med föredrag kl. 11.30-12.30, därefter dragning av lotteri. Styrelsemöte kl. 13-14.

Söndag 26 september kl. 10-13: Höstens arbetsdag på Kulla, medtag egen fika. Styrelsemöte kl. 13-14.


Visning av Kulla och vandringar till Höljebacka, medlemskap, deltagande i arbetslaget samt bidrag till hemsidan.

Hus och trädgård sköts kontinuerligt under verksamhetsåret, finns vi på plats visar vi gärna huset för dig som råkar gå förbi. Är du och dina vänner eller förening intresserade av en visning tag kontakt med Kaisa Vento på kaisavento@live.se

Är du intresserad av att veta mer om Höljebacka, den gamla kyrkplatsen, anmäl dig till en av våra vandringarna dit under våren, kontakta lena.calmestrand@gmail.com

Är du intresserad av att bli medlem: kontakta lena.calmestrand@gmail.com

Är du intresserad av att hjälpa till med enklare reparationer på Kulla: kontakta ulf.tiborn@gmail.com

Vill du bidra med artiklar, bilder och intressant information till vår hemsida: tag kontakt med boda@larsdg.se


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby