Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Ellen Svantesson, anställd 44 år vid posten i Upphärad


Kommer ni ihåg att vi i somras efterlyste ett fotografi på Ellen Svantesson, hon som hade varit anställd vid posten i Upphärad under 44 år och erhållit kunglig medalj i 5:e storleken. Hennes grav skulle under hösten 2021 bli en av kulturgravarna på Upphärads kyrkogård och till detta behövdes ett fotografi.

För att göra en lång historia kort så fick vi till slut, tack vare ett gediget släktforskningsarbete, kontakt med en person i Värmland som lyckades finna ett enda fotografi på Ellen Svantesson. Det visade sig att hans far, redan som väldigt liten, placerats som fosterbarn i Ellen Svantessons familj. När vi började söka i det förgångna tecknade sig en mycket tragisk historia som finns återgiven i vår medlemstidning Kullabladet 2022.

Lars Dahlberg, vår webbmaster, berättar att han lärde känna Ellen redan i början av 1970-talet och minns mycket väl att hon en gång i veckan brukade koka fisk till sin katt, han trodde det var kolja. Ellen var noga med att det måste vara rätt sorts fisk, annars blev inte katten nöjd. Ellen bodde i det huset som en gång varit posten. Huset ägdes av sadelmakaren Oscar Johansson och posten var då belägen i bottenvåningen Häftängsvägen 9.

Länk till tidigare inlägg om Upphärads post och postkasörskan Ellen Svantesson.

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby