Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


På Höljebacka den 16/5 tillsammans med Svenska Slagruteförbundet
Det var Agne, Jan och Magnus från Svenska Slagruteförbundet och så vi; Lisbeth, Ulf och jag som möttes på Höljebacka, Upphärads gamla kyrkplats, denna soliga men dock väldigt blåsiga måndag för snart två veckor sedan. Vi skulle få hjälp med att finna offerkällan som Ernst Hollman beskriver i sin bok ”Flundre Härad I-II”.

Men det är inte så lätt att finna det som slammat igen och gömts i glömskans brunnar. Vi fann i alla fall en korskälla, två grunder efter kyrkor och ett antal gravar som Magnus kunde berätta om, det var väldigt intressant.

Allt finns markerat på Höljebacka och kan beskådas fram till att det är dags för röjning av gräset, vilket troligen blir under midsommarveckan. Hinner du inte dit innan så kommer vi att sätta upp informationen på Höljebackas anslagstavla.

Du ställer väl upp och räfsar med oss den 10 juli. Dagen börjar med en Friluftsgudstjänst kl. 9.30 sen räfsar vi några timmar. Glöm inte att ta med fika, det behövs. Mer info finns i kommande nummer av Kyrknytt. Varmt välkommen!
Lena Calmestrand








Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby