Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Stenyxan från kärret


Denna stenyxa skänkte Evert Eriksson i Kärret till föreningen när han flyttade för ca 15 år sedan. Den hittades i jorden på 1960-talet.

Jag minns att när jag för första gången visade upp yxan vid en träff på Kulla var det få, om ens någon, som trodde att det var sant. Man hade en annan bild av hur en yxa skulle se ut.

Men detta är verkligen en yxa i materialet porfyr, en s.k. ceremoni-yxa som använts vid speciella tillfällen, ca 4000 år gammal. Kärret ligger ju inte så långt från Hällkistan vid Sjökullen, en av de vackraste och största i landet.

I bäcken vid Kärret har man också funnit snäckor vilket indikerar att landskapet sett ut på ett helt annat sätt tidigare, då vattnet stod så högt att man färdades med båtar, urgröpta stockar, för att ta sig fram. Ibland skulle det vara bra med en tidsmaskin så man skulle kunna ta sig en titt på forna dar…

Yxa förvaras inte på Kulla.

Lena Calmestrand

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby