Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Vill du vara med och aktivt arbeta för att bevara en unik kulturmiljö?
Nu söker vi i Backstugans vänner nya ledamöter till styrelsen för 2024/2025!

Då vi har ett uppdrag att bevara vår byggnadsminnesmärkta backstuga Kulla, dess trädgård, och kunna anordna program för allmänheten, så behöver vi nu fylla på styrelsens arbetsförmåga.

Som ledamot i styrelsen ställer vi inga krav på förkunskap eller erfarenhet, det viktigaste är ett engagemang för det arbete vi har i uppdrag att utföra. Arbetet görs som allt i föreningen, på ideell basis. Vi har som utgångspunkt 4 arbetsdagar och 5 styrelsemöten per år, där styrelsemötena sker samtidigt som arbetsdagarna eller övriga program.

Vill du vara med och mer aktivt arbeta för att bevara en unik kulturmiljö, eller har du frågor om vårt arbete? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss på mail: backstugankulla@gmail.com

Vårt årsmöte är söndagen den 19 maj i år, då kommer vi att tillsätta styrelsen. För att förbereda nomineringarna så behöver vi ha anmälan så snart som möjligt.


Varmt välkommen att höra av dig till oss!
Mvh
Styrelsen, Backstugans vänner"Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby