Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


GRÖNA SAMHÄLLSBYGGNADSPRISET 2023
Hedersomnämnande.
Till min stora förvåning blev jag (Kaisa Vento, sekreterare i Backstugans Vänner), kontaktad av Trollhättans stad, samhällsbyggnads-förvaltningen, i november 2023. Backstugan vänner, Kulla, hade nominerats till Gröna Samhällsbyggnadspriset.

Det är ett pris instiftat av kommunen med syftet:
”En utmärkelse för att uppmärksamma modiga,
nytänkande och förändringsvilliga initiativ
som konkret bidrar till att Trollhättan blir en mer
hållbar stad inom samhällsbyggnadsområdet.”


Efter intervju med tre representanter för staden via ett webb-möte, fick jag till min och föreningens glädje höra att nomineringen av oss gått vidare till en av topp tre. Vi inbjöds således till prisutdelningen på Folkets hus. Vid ett öppet nämndsmöte 2023-12-14 fick jag motta heders-omämnandet ur ordförande Jennie Bergius Erikssons hand.

Motiveringen till hedersomnämnandet lyder:

”Föreningen Backstugans vänner.
Backstugans vänner är en förening som engagerar sig i bevarandet av kulturarvet ”backstuga”, en typ av stuga som står på arrenderad mark, där de underhåller och sköter stugan med tidsenliga metoder för stugans uppförande. Genom att jobba med bevarande förlänger de en byggnads livslängd och bidrar på så sätt till en cirkulär byggnadsskötsel. Föreningen väver även in andra aspekter i sitt arbete, så som biologisk mångfald i skötseln av naturmiljön, permakulturodlingar och folkbildande aktiviteter utifrån hållbarhetsaspekter.”


Backstugans vänner tackar ödmjukast för nomineringen och hedersomnämnandet! Det inspirerar oss starkt att fortsätta vidare med vårt viktiga arbete!

För Backstugans vänner

Kaisa Vento, sekreterare

PS Hedersomnämnandet i form av en inramad plakett kommer att finnas på Kulla! Kom gärna upp och titta på den!

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby